Hướng dẫn khắc phục lỗi Photoshop CS6 (Configuration error)


0

Hướng dẫn khắc phục Photoshop CS6 hiển thị lỗi (Configuration error)

Configuration error

Please uninstall and reinstall the product.

If this problem still occurs, please contact Adobe technical support for help, and mention the error code shown at the bottom of this screen.

Error: 1

http://www.adobe.com/support/

Nhận biết lỗi

Nguyên nhân do bạn đã cài một bản Photoshop khác hoặc bản Portable nào đó mà bạn thực hiện lệnh gỡ bỏ.

Để khắc phục lại bạn chỉ cần gỡ cài đặt và tải, cài đặt lại Photoshop CS6 là được.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *