TỔNG HỢP CÁC PHÍM TẮT GIÚP THAO TÁC NHANH TRONG PHOTOSHOP


0

Tải và cài đặt Photoshop

1. Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE

– CTRL + N (New): Tạo File mới

– CTRL + O (Open):  Mở file

– CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge

– CTRL + W (Close): Đóng File

– CTRL + S (Save): Lưu file

– CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác

– CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy

– CTRL + P (Print): In ảnh

2. Nhóm Phím Tắt F

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

3. Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer

– CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới

– CTRL + J: Nhân đôi Layer

– CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer

– CTRL + G: Tạo nhóm Layer

– CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer

– CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng

– CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên

– CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới

– CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng

– CTRL + E: Ghép các Layer được chọn

– CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

4. Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

– CTRL + A: Chọn tất cả

– CTRL + D: Bỏ vùng chọn

– CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn

– CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn

– CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn

– CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng

– CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

5. Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE

– CTRL + L: Bảng Levels

– CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels

– CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast

– CTRL + M: Bảng Curves

– CTRL + B: Bảng Color Blance

– CTRL + U: Bảng Hue/Saturation

– CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate

– CTRL + I: Bảng Invert

6. Cách Lệnh Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

[: Phóng to nét bút

]: Thu nhỏ nét bút

– CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm

– CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước

– CTRL + X: Cắt

– CTRL + C: Copy

– CTRL + SHIFT + C: Copy Merged

– CTRL + V: Paste

– CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên

– CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ

– CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

7. Nhóm Phím Tắt Công Cụ -Toolbar

– V: Di chuyển

– M: Tạo vùng chọn

– L: Tạo vùng chọn tự do

– W: Tạo vùng chọn theo màu

– C: Cắt hình

– I: Chấm màu . Thước kẻ

– J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

– B: Nét bút

– S: Lấy mẫu từ 1 ảnh

– Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh

– E: Tẩy

– G: Đổ màu/Đổ màu chuyển

– . : Mô tả hiện tường miết tay

– O: Làm tối ảnh

– P: Tạo đường path . vector

– T: Viết chữ

– A: Chọn đường Path . Vector

– U: Vẽ các hình cơ bản

– H: Hand Tool

– Z: Phóng to / nhỏ hình

– D:  Background

– Color Quay về màu cơ bản ban dầu

– X:  Foreground

– &: Đổi màu trên bảng mà

8. Nhóm Phím Tắt VIEW

– CTRL + Y: Xem màu CMYK

– CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK

– CTRL + +: Phóng to

– CTRL + –: Thu nhỏ

– CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình

– CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path

– CTRL + R: Hiện thước

– CTRL + ; Ẩn Guides

– CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides

– CTRL + ALT + ; Khoá Guides

– CTRL + “ Hiện lưới

– CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới

Trên đây, Taimienphi.vn đã tổng hợp các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh trong Photoshop, nhờ đó bạn có thể vận dụng khi thao tác trong Photoshop. Ngoài ra, nếu sử dụng công cụ Paint có sẵn trong máy tính, bạn tham khảo danh sách phím tắt Paint để khi dùng sẽ thao tác nhanh hơn nhé.

Hiện nay có khá nhiều phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, ngoài PhotoShop còn kể đến những công cụ như PhotoScape, GIMP hay Fotor, trong đó thì PhotoScape nổi bật hơn khi nhà phát hành hỗ trợ những mẫu khung hình có sẵn, giúp bạn ghép ảnh theo khung hình khá đẹp mắt. Cũng giống như PhotoShop, PhotoScape cũng có những tổ hợp phím tắt, nên bạn sử dụng phần mềm này thì nên tìm hiểu về phím tắt PhotoScape để thao tác nhanh và chuyên nghiệp hơn nhé.


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *