Danh sách các Phím Tắt trong CorelDRAW® X3


0

Bạn có thể sử dụng phím tắt (còn gọi là phím nóng) để nhanh chóng kích hoạt nhiều lệnh menu và công cụ trong CorelDRAW® X3. Phím tắt cho lệnh menu được hiển thị ở bên phải mục trình đơn; phím tắt cho một công cụ được hiển thị trong một Chú giải công cụ khi bạn di chuột qua công cụ.

Bảng thống kê Phím tắt CorelDRAW X3

Chung
B Căn lề dưới
E Căn giữa các cấp theo chiều ngang
C Căn giữa theo chiều dọc
L Căn trái
R Sắp xếp đúng
Alt + F12 Căn chỉnh với đường cơ sở
T Căn trên cùng
I Truyền thông Nghệ thuật
Ctrl + PageUp Trở lại Một
Ctrl + K Phá vỡ
Ctrl + B Độ sáng / Độ tương phản / Độ nhạy …
Ctrl + Enter Mang thanh tài sản
P Trung tâm để Trang
Ctrl + T Định dạng Ký tự
Shft + F11 Màu
Hift + F12 Màu
Ctrl + Shft + B Cân bằng màu sắc…
Ctrl + L Phối hợp
Ctrl + F9 Viền
Ctrl + F8 Đổi
Ctrl + Shft + Q Chuyển đổi Outline To Object
Ctrl + Q Chuyển đổi sang Curves
Ctrl + C Sao chép
Ctrl + Insert Sao chép
Ctrl + X Cắt
Shft + Delete Cắt
Delete Xóa bỏ
Shft + B Phân phối dưới
Shft + E Phân phối các trung tâm theo chiều ngang
Shft + C Phân phối các Trung tâm Theo chiều dọc
Shft + L Phân phối lại
Shft + R Phân phối phải
Shft + P Phân phối khoảng cách theo chiều ngang
Shft + A Phân phối khoảng cách theo chiều dọc
Shft + T Phân phối hàng đầu
Ctrl + D Bản sao
Alt + Shft + D Hướng dẫn động
Ctrl + Shft + T Chỉnh sửa văn bản…
F7 Ellipse
Ctrl + F7 Phong bì
X Cục gôm
Ctrl + E Export…
Ctrl + Num2  Giảm Kích thước Phông chữ
Ctrl + Num8 Tăng Kích thước Phông chữ
Ctrl + Num6 Kích thước phông Kích thước kết hợp tiếp theo
Ctrl + Num4 Kích thước Phông trước Kích thước Kết hợp Trước
Ctrl + PageUp Chuyển tiếp Một
F11 Fountain
F5 Freehand
F9 Xem trước toàn màn hình
D Biểu đồ
Ctrl + F5 Các kiểu văn bản và văn bản
Ctrl + G Nhóm
H Hand
Ctrl +, Văn bản ngang
Ctrl + Shft + U Huế / Độ bão hòa / Ánh sáng …
Ctrl + I Import…
Ctrl + F11 Chèn ký tự
M Điền tương tác
Ctrl + Down Micro nhích xuống
Ctrl + Trái Micro nhích trái
Ctrl + Phải Micro nhích phải
Ctrl + Up Micro nhích lên
N Hoa tiêu
Ctrl + N Mở trang Mới
PageDown Trang tiếp theo
Xuống Đẩy xuống
Trái Di chuyển sang trái
Phải Đẩy mạnh phải
Lên Nhẩy lên
Ctrl + O Mở…
Ctrl + J Tùy chọn …
Alt + Down Xuống dưới
Alt + Trái Sang trái
Alt + Phải Sang phải
Alt + Up Lên trên
Ctrl + V Dán
Shft + Chèn Dán
F12 Cây bút
Y Đa giác
Alt + F7 Vị trí
Trang lên Trang trước
Ctrl + P In…
Alt + Enter Tính chất
F6 Hình chữ nhật
Ctrl + Shft + Z Làm lại
Ctrl + W Làm mới Window
Ctrl + R Lặp lại
Alt + F8 Quay
Ctrl + Shft + S Lưu thành…
Ctrl + S Tiết kiệm…
Alt + F9 Tỉ lệ
Ctrl + A Chọn Tất cả các đối tượng
F10 Hình dạng
Zlt + F10 Kích thước
Shft + S Vẽ thông minh
Ctrl + Y Snap to Grid
Alt + Z Snap to Objects
Ctrl + F12 Kiểm tra chính tả…
A Xoắn ốc
Ctrl + Shft + D Bước và Lặp lại …
Ctrl + F3 Quản lý Biểu tượng
F8 Bản văn
Shft + PageDown Để trở lại lớp
Ctrl + End Để trở lại trang
Shft + PageUp Để Mặt trước của Lớp
Ctrl + Trang chủ Đến Mặt trận Trang
Ctrl + Space Chuyển trạng thái Pick
Shft + F9 Chuyển đổi chế độ xem
Ctrl + Z Hoàn tác
Alt + Backspace Hoàn tác
Ctrl + U Hủy nhóm
Ctrl + M Sử dụng dấu đầu dòng
Ctrl +. Văn bản dọc
Ctrl + F2 Trình quản lý View
Alt + F11 Visual Basic Editor …
Shft + F1 Đây là gì?
Z Thu phóng
F2 Zoom One-Shot
F3 Thu nhỏ
F4 Phóng to Fit
Shft + F4 Phóng to Trang
Shft + F2 Thu phóng đến Selection
Chỉnh sửa văn bản
Ctrl + B Đậm
Ctrl + E Tâm
Shft + F3 Thay đổi trường hợp …
Ctrl + Enter Cột / Ngắt khung
Ctrl + Delete Xóa ký tự sang phải
Ctrl + Delete Xóa từ sang phải
Alt + _ Em Dash
Ctrl + Shft + M Không gian
Alt + – En Dash
Ctrl + Shft + N Không gian
Alt + F3 Tìm văn bản …
Ctrl + Shft + F Danh sách phông chữ
Ctrl + Num2 Kích thước Phông Giảm
Ctrl + Num8 Tăng Kích thước Phông chữ
Ctrl + Shft + P Danh sách cỡ chữ
Ctrl + Num6 Kích thước phông Kích thước kết hợp tiếp theo
Ctrl + Num4 Kích thước Phông trước Kích thước Kết hợp Trước
Ctrl + Shft + W Danh sách Trọng lượng Phông chữ
Ctrl + H Lực lượng Giải trình
Ctrl + J Full Justify
Ctrl + Shft + H Danh sách Kích thước Phông chữ HTML
Ctrl + I Intalic
Ctrl + L Trái
Trang dươi Di chuyển xuống 1 khung
Xuống Di chuyển xuống 1 dòng
Ctrl + Down Di chuyển xuống 1 Đoạn
Đúng Di chuyển sang trái 1 ký tự
Ctrl + Phải Di chuyển sang trái 1 từ
Đúng Di chuyển bên phải 1 Caracter
Ctrl + Phải Di chuyển bên phải 1 Từ
Trang lên Di chuyển lên 1 khung
Lên Di chuyển lên 1 đường
Ctrl + Up Di chuyển lên 1 đoạn
Ctrl + Trang chủ Di chuyển đến Khởi đầu Khung
Nhà Di chuyển đến đầu hàng
Ctrl + PageUp Di chuyển đến phần đầu của văn bản
Ctrl + End Di chuyển đến cuối khung
Kết thúc Di chuyển đến cuối tuyến
Ctrl + PageDown Di chuyển đến cuối văn bản
Ctrl + Shft + – Dấu gạch nối không phá vỡ
Ctrl + – Dấu gạch nối không phá vỡ
Ctrl + R Đúng
Shft + PageDown Chọn Khung xuống 1
Shft + Down Chọn Down 1 Line
Ctrl + Shft + Xuống Chọn Xuống 1 Đoạn
Shify + Trái Chọn Còn lại 1 Caracter
Ctrl + Shft + Trái Chọn Trái 1 Từ
Shft + Phải Chọn đúng 1 Caracter
Ctrl + Shft + Right Chọn Ngay 1 Lời
Shft + PageUp Chọn Khung 1 Lên
Shft + Up Chọn lên 1 hàng
Ctrl + Shft + Up Chọn lên 1 Đoạn
Ctrl + Shft + Trang chủ Chọn để Khởi đầu Khung
Shft + Trang chủ Chọn để bắt đầu tuyến
Ctrl + Shft + PgUp Chọn để bắt đầu văn bản
Ctrl + Shft + Kết thúc Chọn để kết thúc khung
Shft + Kết thúc Chọn vào Cuối đường
Ctrl + Shft + PgDn Chọn để kết thúc văn bản
Ctrl + Shft + C Hiển thị ký hiệu không in
Ctrl + Shft + K Thủ đô nhỏ
Ctrl + Shft + S Danh sách kiểu
Ctrl + F10 Bản văn
Ctrl + U Gạch dưới
Ctrl + Shft + D Sử dụng Drop Cup
Ctrl + Alt + Space 1/4 Em Space

Hy vọng rằng những hướng dẫn của mình sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc bạn thành công!

Được chia sẻ bởi: DangthienBlog


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *