Tài liệu sửa chữa Photocopy Ricoh Aficio 1051/1060/1075/2060/2075


0

– SC Code Photocopy Ricoh Aficio 1051/1060/1075/2060/2075

– Bảng tra mã lỗi Photocopy Ricoh Aficio 1051/1060/1075/2060/2075

– Tài liệu sửa chữa Photocopy Ricoh Aficio 1051/1060/1075/2060/2075

– Call for service Photocopy Ricoh Aficio 1051/1060/1075/2060/2075

101 Tiếp xúc với đèn Lỗi
Tại kích hoạt vào, đèn không được phát hiện trên.
• Tiếp xúc với đèn bị lỗi
• điều chỉnh đèn bị lỗi
• điều chỉnh đèn dây nịt bị hư hỏng, bị ngắt kết nối
• tấm màu trắng tiêu chuẩn bẩn
• Scanner gương bẩn hoặc ra khỏi vị trí
• Ống kính bẩn, ra khỏi vị trí
• Ban SBU khiếm khuyết
120 Sai số vị trí nhà máy quét 1
Máy quét HP cảm biến không phát hiện các điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối.
• Máy quét HP cảm biến bị lỗi.
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối.
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
121 Sai số vị trí nhà máy quét 2
Máy quét HP cảm biến không phát hiện tình trạng tắt quá trình khởi tạo hoặc sao chép.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
122 Sai số vị trí nhà máy quét 3
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các điều kiện ban đầu trong quá trình quét.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển lắp đặt không đúng cách
123 Sai số vị trí nhà máy quét 4
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện tình trạng tắt trong quá trình quét gốc.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
143 SBU tự động điều chỉnh lỗi
Tự động điều chỉnh các SBU không thành công khi máy được bật lên.
• Tiếp xúc với đèn bị lỗi
• điều chỉnh phơi sáng đèn bị lỗi
• Khai thác giữa đèn và điều chỉnh phơi sáng đèn bị ngắt kết nối
• tấm trắng cài đặt không chính xác hoặc bị bẩn
• Gương quét của đơn vị tiếp xúc bị bẩn hoặc ra khỏi vị trí
• Ban SBU khiếm khuyết
• VIB board bị lỗi.
• Khai thác giữa SBU, VIB bị ngắt kết nối
• Khai thác giữa VIB, BCU bị ngắt kết nối
144 Lỗi truyền SBU
Sau khi các SBU chuyển mạch trên, BCU phát hiện một trong các điều kiện sau đây trên các SBU:
• 1 s sau khi cấp nguồn, tín hiệu SYDI không đi cao, thậm chí sau 1 thử lại.
• 1 s sau khi cấp nguồn, tín hiệu SYDI đi cao, nhưng các SBU ID không thể đọc được sau 3 cố gắng.
• SBU khiếm khuyết
• VIB khiếm khuyết
• Harness (40-pin che chắn) giữa các SBU, VIB là bị ngắt kết nối
• Harness (vệ cáp) giữa VIB, BCU là bị ngắt kết nối
165 Sao chép dữ liệu bảo mật B828 lỗi đơn vị
Các tùy chọn bảo mật dữ liệu bản sao được cài đặt bằng cách không hoạt động chính xác.
• Sao chép thẻ bảo mật dữ liệu bị hỏng
• Ban không được cài đặt hoặc hội đồng quản trị là khiếm khuyết
• Ban IPU khiếm khuyết
181 CIS đèn bất thường
Sau khi kích hoạt đèn CIS đi vào, đèn CIS không được phát hiện trên. Phát hiện đèn hoặc tắt xác định giá trị độ trắng cao điểm cho việc sửa bóng. (Nếu mức đỉnh được xác định là dưới một mức nhất định, đèn CIS được đánh giá là tắt).
• đèn CIS khiếm khuyết
• CIS board cung cấp điện bị lỗi
• điều chỉnh đèn CIS khiếm khuyết
• Khai thác giữa đèn và điều chỉnh đèn được ngắt kết nối.
• Khai thác giữa CIS, ADF bị ngắt kết nối
• CIS tiếp xúc với kính bẩn.
• Trắng lăn bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách
• Bộ phận CIS khiếm khuyết
183 CIS tự động điều chỉnh lỗi
Tự động điều chỉnh các đơn vị CIS thất bại.
• Bộ phận CIS khiếm khuyết
• CIS tiếp xúc với kính bẩn
• Trắng lăn bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách
184 Lỗi truyền CIS
Khi CIS được hỗ trợ trên, các ADF phát hiện một trong những điều kiện bất thường sau đây về đơn vị CIS:
• Các tín hiệu Sout không đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn.
• Các tín hiệu Sout đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn nhưng các SBU ID không thể đọc được sau 3 cố gắng.
• Bộ phận CIS khiếm khuyết
• Khai thác giữa CIS, ADF bị ngắt kết nối
202 Polygon lỗi cơ bản 1: Timeout tại ON
Các đa giác gương phận động cơ không nhập “Ready” tình trạng trong vòng 20 giây. sau khi động cơ đã được bật, hoặc trong vòng 20 giây. sau khi tốc độ quay đã được thay đổi.
• Các kết nối đa giác gương xe PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
203 Polygon động cơ gương lỗi 2: Timeout tại OFF
Động cơ đa giác gương không để lại “Ready” trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đã được tắt. (Tín hiệu XSCRDY đã không đi HIGH (không hoạt động) trong vòng 3 giây.)
• Các kết nối đa giác gương xe PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
204 Polygon gương lỗi động cơ 3: lỗi tín hiệu XSCRDY
Gương xe đa giác tín hiệu “Ready” đã inactive (CAO) trong khi máy đang hoạt động ở tốc độ bình thường, mặc dù động cơ là không tắt cũng không có một yêu cầu cho một sự thay đổi về tốc độ.
• can thiệp Oise điện trên dòng với các tín hiệu động cơ
• Polygon gương xe PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
205 Polygon gương lỗi động cơ 4: timeout không ổn định
“Sẵn sàng” tín hiệu (XSCRDY) đã được phát hiện như là không ổn định trong hơn 20 giây. trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động với tốc độ bình thường.
• nhiễu điện trên dòng với các tín hiệu động cơ
• Polygon gương xe PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
220 Laser phát hiện lỗi đồng bộ hóa
Các đơn vị phát hiện đồng bộ hóa bằng laser 1 không thể phát hiện các tín hiệu đồng bộ dòng (DETP0) trong vòng 500 ms trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động ở tốc độ bình thường. Lưu ý: Các cuộc thăm dò cho các đơn vị tín hiệu mỗi 50 ms. SC này được ban hành sau khi nỗ lực lần thứ 10 không phát hiện các tín hiệu.
• Laser nối board đồng bộ hóa lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Ban phát hiện đồng bộ hóa Laser không được cài đặt một cách chính xác (không thẳng)
• Laser board đồng bộ hóa bị lỗi • IPU khiếm khuyết
300 Sạc lỗi đầu ra corona
Các điện áp phản hồi từ các đơn vị phụ trách corona được phát hiện quá cao 9 lần
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phí corona khai thác bị ngắt kết nối
• Kết nối đơn vị Poor phí corona
303 Sạc rò rỉ lưới corona
Khi điện áp cao là đầu ra cho lưới điện hoa, điện áp phản hồi vượt quá giá trị quy định 9 lần.
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phí corona khai thác bị ngắt kết nối • phí Poor kết nối đơn vị corona
304 Phí mạch lưới mở
Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi là hơn giá trị đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhật PWM để điều khiển đầu ra.
• Đơn vị corona Charge bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Phí corona khai thác lỗi
• Gói cước corona điện là khiếm khuyết.
305 Sạc dây corona lỗi sạch 1
Các pad phí bụi không đến được vị trí nhà:
• động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật, hoặc không khóa trong vòng 30 giây.
• động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều, hoặc không khóa trong vòng 30 giây.
• Charge dây corona động cơ sạch lỗi
• điều khiển động cơ bị lỗi
306 Sạc dây corona lỗi sạch 2
Phí vận động coronal là bị ngắt kết nối. (Hiện nay tại các cơ phí corona được phát hiện ít hơn 83 mA.)
• nối Charge corona dây động cơ sạch hơn là bị lỗi, kết nối
310 Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 1
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khả năng trống điện áp đầu ra cảm biến không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật khi điện áp đo kiểm (- 100V, -800V) được áp dụng để trống.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• defecti gói năng lượng phát triển
311 Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 2
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khả năng trống điện áp đầu ra cảm biến không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật khi điện áp đo kiểm (- 100V, -800V) được áp dụng để trống.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
312 Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 3
Trong thời gian trống cảm biến tiềm năng hiệu chỉnh khi điều chỉnh khả năng trống (VD), tiếng trống tiềm năng cảm biến phát hiện VD cao hơn VG (điện áp lưới điện). -hoặc- Khi điều chỉnh VD (tiềm năng mặt trống của khu vực màu đen sau khi tiếp xúc), ngay cả sau khi điều chỉnh 5 của VG (phí tiềm năng lưới corona), VD có thể không được thiết lập trong phạm vi mục tiêu (- 800 ± 10 + VL + 130V)
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
• phí Chiếc corona mòn, dơ bẩn
314 Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 4
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến khi điều chỉnh khả năng trống (VH) để điều chỉnh điện LD, lần đầu tiên mô hình VH được thực hiện, trống cảm biến tiềm năng phát hiện rằng VH là hơn 500V: VH> | -500 + VL + 130 | V
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• LD khiếm khuyết
315 Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 5
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi -100V được áp dụng để trống, giá trị sản lượng là nằm ngoài phạm vi quy định
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển gói điện defectiv
316 Cảm biến tiềm năng hiệu chỉnh lỗi 6
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi -800V được áp dụng để trống, giá trị sản lượng là nằm ngoài phạm vi quy định.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
317 Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 7
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi VL được điều chỉnh, các bề mặt mô hình mẫu VL tiềm năng không nằm trong phạm vi 0V ~ -400V. (VL là tiềm năng sau khi phơi bày một mô hình màu trắng.)
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
321 Lỗi F-GATE
Các tín hiệu viết laser (F-GATE) cho IPU không đi LOW trong 60 s.
• Ban BICU khiếm khuyết
• bus PCI giữa bảng điều khiển, lỗi board BICU
322 Laser dò lỗi đồng bộ hóa
Sau khi động cơ đa giác đạt đến tốc độ xoay vòng tiêu chuẩn và các đơn vị LD cháy cho 500 ms, máy dò laser không đồng bộ tạo ra một tín hiệu
• Khai thác giữa dò và I / F ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng
• Detector được cài đặt không đúng cách
• Ban Detector là khiếm khuyết
• Ban IPU khiếm khuyết
335 Polygon gương lỗi động cơ 1
Các tín hiệu sẵn sàng không đi thấp trong vòng 20 giây sau khi động cơ đa giác gương bật hoặc thay đổi tốc độ.
• Khai thác giữa I / F và đa giác động cơ bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
• Ban IPU khiếm khuyết
336 Polygon gương lỗi động cơ 2
Các tín hiệu sẵn sàng không đi cao trong vòng 20 giây sau khi động cơ gương đa giác tắt.
• Khai thác giữa I / F và đa giác động cơ bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
• Ban IPU khiếm khuyết
337 Gương Polygonal lỗi động cơ 3
Các tín hiệu XSCRDY đi cao trong khi động cơ đa giác gương lượt về, mặc dù không có yêu cầu hoặc tắt động cơ hoặc thay đổi tốc độ động cơ.
• Tiếng ồn trên đường, nơi các tín hiệu sẵn sàng đa giác (XSCRDY) được truyền đi.
• Khai thác giữa động cơ đa giác và I / F ngắt kết nối hoặc bị lỗi.
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
338 Gương Polygonal lỗi động cơ 4
Trong khi động cơ đa giác được luân phiên, tín hiệu XSCRDY đi cao trong thời gian phơi
• Tiếng ồn trên linef nơi các tín hiệu sẵn sàng đa giác (XSCRDY) được truyền đi.
• Khai thác giữa động cơ đa giác và I / F ngắt kết nối hoặc bị lỗi.
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
• Ban IPU khiếm khuyết
340 TD lỗi cảm biến đầu ra
TD điện áp đầu ra cảm biến (VT), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, phát hiện 10 lần tại một trong các mức sau: Vt = 0,5 volt hoặc thấp hơn Vt = 4,0 volt hoặc cao hơn
• Cảm biến TD khiếm khuyết
• TD sensor khai thác bị ngắt kết nối
• nối TD sensor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• Toner cơ khiếm khuyết chai Lưu ý: Khi cảm biến TD là khiếm khuyết, bột mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và bộ cảm biến ID.
341 Lỗi điều chỉnh cảm biến TD 1
Trong việc điều chỉnh tự động TD cảm biến, điện áp đầu ra TD sensor (Vt) là 2,5 volt hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được thiết lập với giá trị tối thiểu (PWM = 0). Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0.00V. Lưu ý: SC này được phát hành chỉ sau khi điều chỉnh chính xác của cảm biến TD đã đạt được. Chuyển đổi máy đi và về sẽ hủy bỏ việc hiển thị SC, nhưng không giải phóng ID cung cấp cảm biến mực.
• Cảm biến TD khiếm khuyết
• TD sensor khai thác bị ngắt kết nối
• nối TD sensor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• Toner cơ khiếm khuyết chai Lưu ý: Khi cảm biến TD là khiếm khuyết, bột mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và bộ cảm biến ID.
342 Lỗi điều chỉnh cảm biến TD 2
Trong việc điều chỉnh tự động TD cảm biến, điện áp đầu ra TD sensor (Vt) không nhập vào phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0.1V) trong vòng 20 giây. Khi lỗi này xảy ra, màn hình hiển thị của SP2-906-1 đọc 0.00V. Lưu ý: SC này được phát hành chỉ sau khi điều chỉnh chính xác của cảm biến TD đã đạt được. Chuyển đổi máy đi và về sẽ hủy bỏ việc hiển thị SC, nhưng không giải phóng ID cung cấp cảm biến mực.
• Cảm biến TD khiếm khuyết
• TD sensor khai thác bị ngắt kết nối
• nối TD sensor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
345 Sản lượng phát triển bất thường
Điện áp cao áp dụng cho các đơn vị phát triển được phát hiện cao hơn so với giới hạn trên (45%) của PWM 10 lần.
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
• Phát triển thiên vị bị rò rỉ do kết nối kém, kết nối bị lỗi
350 ID lỗi cảm biến 1
Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây đã phát hiện hai lần liên tiếp khi kiểm tra các mô hình cảm biến ID. VSP. 2.5V VSG <2,5 VSP = 0V VSG = 0
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
351 ID lỗi cảm biến 2
Điện áp đầu ra cảm biến ID là 5.0V và đầu vào tín hiệu PWM để các cảm biến ID là 0 khi kiểm tra các mô hình cảm biến ID.
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• kết nối cảm biến ID lỗi • IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
352 ID lỗi cảm biến 3
Đối với 2 s trong mẫu kiểm tra cảm biến ID, các cảm biến điện áp ID cạnh mô hình không phải là 2.5V hoặc mép mô hình không được phát hiện trong vòng 800 ms.
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
353 ID lỗi cảm biến 4
Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây được phát hiện tại ID khởi tạo cảm biến. . VSG <4.0V khi đầu vào tối đa PWM (255) được áp dụng cho các bộ cảm biến ID. . VSG. 4.0V khi đầu vào tối thiểu PWM (0) được áp dụng cho các bộ cảm biến ID.
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
354 ID lỗi cảm biến 5
VSG rơi ra khỏi các mục tiêu điều chỉnh (4,0 ± 0,2 V) trong VSG kiểm tra
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
355 ID lỗi cảm biến 6
Các Vp giá trị, mà các biện pháp phản xạ của các mô hình cảm biến ID, không phải trong khoảng -70V đến -400V.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến khai thác tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• Bộ phận kết nối OPC khiếm khuyết
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phí corona dây bẩn, bị phá vỡ
401 Chuyển ra bất thường
Khi việc chuyển đổi đầu ra, điện áp phản hồi vẫn cao hơn 4V cho 60 ms.
• Chuyển gói điện bị lỗi
• Chuyển hiện tại thiết bị đầu cuối, bộ nguồn chuyển bị ngắt kết nối, kết nối bị hư hỏng
402 Chuyển phát hiện ra bất thường phát hành
Khi việc chuyển đổi đầu ra, hầu như không có bất kỳ điện áp phản hồi trong vòng 60 ms ngay cả với ứng dụng của 24% PWM.
• Chuyển gói điện bị lỗi
• Chuyển đơn vị khai thác bị ngắt kết nối
• Chuyển kết nối lỏng lẻo, bị lỗi
430 Dập tắt đèn báo lỗi
Sau khi hoàn tất quá trình điều khiển tự động khởi tạo, tiềm năng của các bề mặt trống được phát hiện bởi các cảm biến tiềm năng là hơn -400V, các giá trị quy định.
• đèn dập tắt khiếm khuyết
• đèn dập tắt khai thác bị ngắt kết nối
• kết nối đèn dập tắt lỏng lẻo,
có khuyết điểm
440 Khóa động cơ chính
Các tín hiệu khóa động cơ chính vẫn ở mức thấp trong 2 giây, trong khi động cơ chính là ngày.
• Cơ chế ổ quá tải
• Ban điều khiển động cơ bị lỗi
441 Khóa động cơ phát triển
Các tín hiệu khóa động cơ phát triển vẫn còn cao trong 2 giây, trong khi động cơ phát triển là trên.
• Cơ chế ổ quá tải do mực vón cục trong đường dẫn mực lãng phí
• Ban điều khiển động cơ bị lỗi
490 Lỗi fan hâm mộ chính
Các tín hiệu khóa động cơ quạt chính đi cao cho 5 s trong khi các fan hâm mộ trên.
• Fan động cơ bị quá tải do tắc nghẽn
• Fan nối bị ngắt kết nối
495 Toner đơn vị tái chế lỗi
Xung encoder không thay đổi cho 3 s sau khi động cơ chính bị chuyển mạch trên.
• Vận tải mực thải đã dừng lại do quá tải động cơ
• Toner cảm biến cuối thám tử, ngắt kết nối
496 Toner chai bộ sưu tập bộ sưu tập chai toner errorThe thiết lập chuyển đổi vẫn tắt khi cửa được đóng lại. • Không có mực chai bộ sưu tập bộ
• Kết nối Poor của kết nối chuyển đổi
497 Toner lỗi động cơ bộ sưu tập
Động cơ tín hiệu nối bộ sưu tập toner vẫn tắt cho 1 s.
• Mực máy bơm động cơ bị lỗi
• kết nối động cơ lỏng lẻo, bị ngắt kết nối
501 Khay 1 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiện khi khay được thiết lập.
• Các cảm biến giới hạn dưới của LCT không phát hiện các giới hạn dưới trong vòng 10 giây.
• Tray nâng động cơ bị lỗi, bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối, bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
502 Khay 2 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiện khi khay được thiết lập.
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
503 Khay 3 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiệnkhi khay được thiết lập.
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
504 Khay 4 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiện kh khay được thiết lập
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
507 LCT động cơ thức ăn bị trục trặc
Một trong những điều kiện sau đây được phát hiện:
• Các tín hiệu LD từ xe máy thức ăn chăn nuôi được phát hiện bất thường cho 50 ms sau khi động cơ bị chuyển mạch trên.
• Tại điện trên, động cơ được phát hiện lỏng lẻo hoặc bị ngắt kết nối
• Thức ăn động cơ bị lỗi
• kết nối động cơ thức ăn bị ngắt kết nối
• Chướng ngại vật cản trở chuyển động cơ học của động cơ.
510 LCT khay cố
Một trong những điều kiện sau đây được phát hiện:
• Khi các tấm đáy được nâng lên, các cảm biến giới hạn trên không đi vào trong 18 s.
• Khi các tấm đáy được hạ xuống, cảm biến giới hạn dưới không đi vào trong 18 s.
• Sau khi nâng bắt đầu, các cảm biến giới hạn trên không bật trước solenoid pick-up bị chuyển mạch trên.
• Các cảm biến cuối giấy chuyển về trong thang máy và các cảm biến giới hạn trên không bật cho 2,5 s, và một thông báo nhắc người sử dụng để thiết lập lại giấy.
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc kết nối bị ngắt kết nối
• Cảm biến Lift bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Pick-up điện từ bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Cảm biến giấy cuối khiếm khuyết
515 Tandem hàng rào phía sau lỗi động cơ
Một trong những điều kiện được phát hiện:
• Các cảm biến trả lại không chuyển đổi trên trong vòng 10 giây. sau khi động cơ phía sau hàng rào bị chuyển mạch trên.
• Các cảm biến HP không bật 10 giây. sau khi động cơ phía sau hàng rào bị chuyển mạch trên.
• HP cảm biến và trở lại cảm biến cùng một lúc.
• động cơ phía sau hàng rào kết nối bị lỗi hoặc kém
• Giấy hoặc trở ngại khác can thiệp vào hoạt động của các bộ cảm biến
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• quá tải động cơ cơ khí do tắc nghẽn
• Cảm biến Return hoặc HP cảm biến bị lỗi hoặc bẩn Note (B246)
• Vấn đề này sẽ không phát hành mã SC trên bảng điều khiển hoạt động.
• Máy sẽ nhắc người vận hành thiết lập lại khay bằng cách mở và đóng cửa nó.
• Nếu vấn đề vẫn còn, máy sẽ hiển thị một lần nữa và khay hông thể được sử dụng chuyển về.
520 Jogger Duplex lỗi động cơ 1
Khi hàng rào Jogger di chuyển đến vị trí nhà, người chạy bộ cảm biến HP không bật ngay cả khi động cơ chạy bộ hàng rào đã di chuyển các hàng rào Jogger 153,5 mm
Cơ chế • Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt
• Sensor nối bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
521 Jogger Duplex lỗi động cơ 2
Khi di chuyển Jogger hàng rào từ vị trí nhà, cảm biến HP Jogger hàng rào không tắt ngay cả khi động cơ chạy bộ đã di chuyển các hàng rào Jogger 153,5 mm.
Cơ chế • Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt
• Sensor nối bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
531 Keo cảnh báo lỗi động cơ
Các tín hiệu khóa PLL là thấp trong 2 giây trong khi vận hành động cơ.
• Khóa động cơ gây ra bởi tình trạng quá tải về thể chất
• PCB ổ đĩa động cơ bị lỗi
541 Keo thermistor mở
Nhiệt độ sấy được phát hiện bởi các trung tâm nhiệt điện trở là dưới 0 ° C trong 7 giây.
• Thermistor mở
• nối Thermistor khiếm khuyết
• Thermistor bị hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí
• ít hơn so với điện áp đầu vào tiêu chuẩn nhiệt độ Fusing -15%
542 Nhiệt độ nung chảy ấm-up lỗi
Một trong những điều sau đây xảy ra:
• Sau khi bật nguồn, hoặc sau khi đóng cửa, các con lăn nóng không đạt được 100 ° C trong vòng kiểm soát nhiệt độ 25 s.
• 5 giây. sau khi tăng nhiệt độ bắt đầu, nhiệt độ vẫn dưới 21 ° C sau 5 lần lấy mẫu.
• Đơn vị Fusing không đạt được nhiệt độ reload trong vòng 48 giây. của sự bắt đầu của pha trộn kiểm soát nhiệt độ.
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
• Thermistor cong vênh, ra khỏi vị trí
• Thermostat hoạt động không
543 Keo đèn báo lỗi quá nhiệt 1 (phần mềm)
Thermistor Trung ương phát hiện nhiệt độ 240 ° C tại các trung tâm của các con lăn nóng. Nhiệt độ nung chảy lỗi phần mềm điều khiển
• PSU khiếm khuyết
• IOB khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
544 Keo đèn báo lỗi quá nhiệt 1 (phần cứng)
Các trung tâm nhiệt điện trở hoặc một thermistor cuối phát hiện nhiệt độ 250 ° C trên các con lăn nóng.
• PSU khiếm khuyết
• IOB khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
545 Keo đèn báo lỗi quá nhiệt 2
Sau khi lăn nóng đạt đến nhiệt độ hâm, đèn sấy vẫn trên hết công suất cho 11 lấy mẫu (1,8 giây. Thời hạn), trong khi các con lăn nóng không quay.
• Thermistor bị hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
547 Zero chéo tín hiệu sự cố
Một trong những điều kiện sau đây được phát hiện 10 lần:
• Khi chuyển đổi chính là, tần số đo bằng số lượng của tín hiệu không xuyên cho 500 ms là lớn hơn 66Hz hoặc nhỏ hơn 45 Hz.
• Khoảng cách giữa một trong số không tín hiệu chéo và tiếp theo là 7,5 ms hoặc ngắn hơn 3 lần liên tục trong 500 ms.
• Tiếng ồn trên dòng điện xoay chiều
550 Fusing Web End
Web cuối phát hiện 5 lần trong vòng 500 ms và motor web tiếp tục xoay 40 s. Nếu cuối web được phát hiện thêm 500 ms, thì SC được đăng nhập.
• Web end (cần thay thế)
• Cảm biến Web cuối khiếm khuyết Lưu ý: Sau khi thay thế các trang web với một cái mới, thiết lập lại SP1902 001 để “0” khi phát hành SC550.
551 Keo lỗi thermistor 1
Các thermistor cuối (dạng tiếp xúc) là ít hơn 0 C (32F) trong hơn 7 giây.
• Thermistor bị ngắt kết nối
• nối Thermistor khiếm khuyết
552 Keo lỗi thermistor 2
Sự kết thúc thermistor (dạng tiếp xúc) không thể phát hiện:
• 100 ° C trong 25 giây sau khi bắt đầu chu kỳ hâm lại.
• Sự thay đổi nhiệt độ nhiều hơn so với 16 độ trong 5 giây.
• Nhiệt độ nạp với 56 giây sau khi bắt đầu chu kỳ kiểm soát nhiệt độ sấy.
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
• cong Thermistor, hư hỏng
• Vị trí không chính xác Thermistor
553 Keo lỗi thermistor 3
Sự kết thúc thermistor (loại liên hệ) ở mức 240 ° C (464 ° F) trong hơn 1 giây. Nhiệt độ được đọc 10 lần mỗi giây.(0.1 sec. Khoảng thời gian).
• PSU khiếm khuyết
• Ban kiểm soát IOB khiếm khuyết
• BICU bảng điều khiển bị lỗi
555 Keo lỗi đèn
Sau khi bắt đầu chu kỳ hâm lại, một bóng đèn nung chảy là tại toàn bộ sức mạnh cho 1,8 giây, nhưng con lăn nóng không quay lại.
• cong Thermistor, ra khỏi vị trí
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
• Circuit breaker mở
557 Không lỗi tín hiệu chéo
Tiếng ồn tần số cao đã được phát hiện trên dòng điện.
• Không cần hành động. Mã SC được đăng nhập và các hoạt động của máy không bị ảnh hưởng.
559 Keo mứt: 3 tội
Tại các cảm biến lối sấy giấy đã được phát hiện muộn cho ba xung đếm (lỗi lag), và SP1159 là trên.
SC này chỉ xảy ra nếu SP1159 là trên, và một ách tắc xảy ra trong đơn vị nung chảy cho ba tấm liên tiếp giấy. Tháo giấy bị kẹt trong máy sấy. Sau đó, hãy đảm bảo rằng các đơn vị nung chảy được sạch sẽ và không có trở ngại trong con đường lên giấy.
569 Áp lực keo lỗi động cơ phát hành
Trong thời gian sao chép, cảm biến HP không thể phát hiện các thiết bị truyền động, cố gắng một lần nữa 3 lần và không thể phát hiện.
• Khóa động cơ vì quá nhiều tải
• điều khiển động cơ bị lỗi
• HP cảm biến bị lỗi, ngắt kết nối, kết nối bị lỗi, dây nịt bị hư hỏng
590 Toner lỗi động cơ bộ sưu tập
Các bộ sưu tập toner cảm biến đầu ra động cơ không thay đổi trong 3 giây trong khi máy thu toner là trên.
• Khóa động cơ do tắc nghẽn
• Ban điều khiển động cơ bị lỗi
• Kết nối cơ lỏng lẻo, bị lỗi
• Cảm biến động cơ thu Toner bị ngắt kết nối, cảm biến bị lỗi
• trục truyền quay (o6 x 30) mất tích
599 1-bin Exit tô Error (Japan Only)
Các khóa vận chuyển cảm biến đầu ra không thay đổi trong vòng 300 ms sau khi động cơ bị chuyển mạch trên.
• quá tải động cơ
• điều khiển động cơ bị lỗi
610 BICU – truyền thông ADF / timeout bất thường
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến ADF, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
611 BICU – ADF truyền / nhận nghỉ bất thường
Trong giao tiếp một break (Low) tín hiệu nhận được từ các ADF.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• Khai thác ngắt kết nối hoặc bị lỗi
612 BICU – ADF truyền thông / lệnh bất thường
Một lệnh mà không thể được thực thi được gửi từ máy chính đến ADF.
• Một lỗi phần mềm, kết quả của một thủ tục bất thường.
620 BICU – ADF truyền thông / báo lỗi timeout
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến MBX chuồng, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
621 BICU – Finisher truyền thông / báo lỗi nghỉ
Trong giao tiếp với MBX finisher, các BICU nhận được một break (Low) tín hiệu từ các chuồng.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
623 BICU – Tray 1 ~ 4 truyền thông / báo lỗi timeout
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến các khay, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
624 BICU – Tray 1 ~ 4 giao tiếp / break lỗi nhận
Trong giao tiếp với các khay finisher, các BICU nhận được một break (Low) tín hiệu.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
626 BICU – truyền thông LCT / lỗi timeout
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến LCT, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
627 BICU – truyền thông LCT / lỗi nhận nghỉ
Trong giao tiếp với LCT, các BICU nhận được một break (Low) tín hiệu.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
650 NRS Modem Truyền Lỗi
Một trong những yếu tố sau đây có thể là nguyên nhân gây ra lỗi này:
• Trong các cụ dùng, kiểm tra các cài đặt cho các tên người dùng dial-up và kết nối dial up password.
• Modem đã được ngắt kết nối.
• Ban Modem bị ngắt kết nối
Kiểm tra sau đây cho một máy tính đang sử dụng Cumin (NRS modem):
• Một lỗi đã được trả lại trong các kết nối dialup
• Một mạng được phát hiện lúc khởi động
• Lúc khởi động máy phát hiện ra rằng các NIB đã bị vô hiệu hóa, hoặc không phát hiện một tàu modem
651 Dịch vụ bất hợp pháp từ xa Dial-up
Đã xảy ra lỗi mong đợi khi Cumin-M gọi đi lên Trung tâm NRS
• lỗi phần mềm
• Không có hành động là cần thiết vì chỉ đếm được đăng nhập
670 Lỗi khởi động động cơ
Động cơ máy, điều khiển bởi BICU (Image gốc Control Unit), đã hoạt động không chính xác khi máy được bật lên hoặc quay trở lại hoạt động bình thường từ năng lượng chế độ tiết kiệm.
• Kiểm tra các kết nối giữa BICU và điều khiển
• BICU khiếm khuyết
• Ban điều khiển bị lỗi
• PSU khiếm khuyết
672 Lỗi khởi động điều khiển
• Sau khi bật nguồn, dòng giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển mà không mở cho hoạt động bình thường.
• Sau khi khởi động bình thường, giao tiếp với bộ điều khiển dừng lại.
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bộ điều khiển được cài đặt không đúng cách
• Ban điều khiển bị lỗi
• Hộp điều khiển khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
700 ADF lỗi ban pick-up 1
Con lăn Pick-up HP tín hiệu cảm biến không thay đổi sau khi động cơ pick-up đã bật.
• lăn Pick-up HP bị lỗi cảm biến
• Pick-up động cơ bị lỗi
• đai Timing trượt, ra khỏi vị trí
• ADF main board bị lỗi
701 ADF dưới tấm lỗi động cơ
• Cảm biến vị trí tấm dưới không phát hiện các tấm sau khi động cơ dưới tấm nâng chuyển về để nâng tấm.
• tấm dưới HP cảm biến không phát hiện các tấm sau khi động cơ dưới tấm đảo ngược để hạ thấp tấm.
• Cảm biến vị trí tấm dưới khiếm khuyết
• tấm dưới HP bị lỗi cảm biến
• động cơ dưới tấm khiếm khuyết
• ADF main board bị lỗi
720 Vận chuyển Finisher lỗi động cơ
Các xung encoder của động cơ vận chuyển chuồng không thay đổi trạng thái (cao / thấp) trong vòng 600 ms và không thay đổi sau 2 lần thử lại.
• động cơ vận chuyển Finisher khiếm khuyết
• Giao thông vận tải cơ giới khai thác bị ngắt kết nối, hoặc bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
721 Jogger Finisher lỗi động cơ
• Những người chạy bộ finisher HP cảm biến vẫn de-kích hoạt cho hơn 1.000 xung khi trở lại vị trí nhà.
• Những người chạy bộ finisher HP cảm biến vẫn kích hoạt cho hơn 1.000 xung khi di chuyển ra khỏi vị trí nhà
• Jogger HP bị lỗi cảm biến
• Jogger cơ chế quá tải
• động cơ Jogger lỗi (không xoay)
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Khai thác ngắt kết nối hoặc bị lỗi
723 Feed-Out Belt Motor (B478)
Những cái chốt của vành đai feed-ra đã không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định sau khi 2 cố gắng dò tìm
• ngăn xếp thức ăn ra khỏi vành đai HP cảm biến lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Feed-ra động cơ bị lỗi vành đai
• Ban kiểm soát Finisher khiếm khuyết
724 Finisher staple lỗi động cơ búa (B478)
Các động cơ chủ yếu búa đã không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định (340 ms).
• Staple búa cảm biến HP lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• quá tải điện trên kim bấm lái PCB đắc cử
• Staple búa động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
725 Finisher đống thức ăn ra B140 lỗi động cơ
Stack cảm biến đai HP feed-out không kích hoạt trong phạm vi số quy định của xung sau khi động cơ feed-ra chồng quay về và không kích hoạt sau khi 2 lần thử lại.
• ngăn xếp thức ăn ra HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• động cơ ngăn xếp thức ăn ra khiếm khuyết
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• quá tải động cơ
725 Thoát dẫn động cơ B246
Tình trạng của lối dẫn cảm biến không thay đổi thời gian quy định trong hoạt động của các dẫn xuất cảnh.
• Thoát dẫn cảm biến mở rộng, bị hỏng, khiếm khuyết.
• động cơ Exit dẫn bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
726 Finisher trên khay nâng B140 lỗi động cơ
Các cảm biến chiều cao giấy không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi vận động trên khay nâng bật, hoặc cảm biến vẫn còn trên sau khi động cơ đảo chiều giảm khay.
• khay Upper cảm biến chiều cao giấy khiếm khuyết
• Sensor khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• Tray nâng động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Tray động cơ thang máy quá tải
726 Front lỗi động cơ thay đổi Jogger (B703) B246
Các mặt hàng rào không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ thay đổi Jogger chuyển mạch trên. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ phím Shift Jogger bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ phím Shift Jogger quá tải do tắc nghẽn
• Shift Jogger HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
727 Xoay stapler Finisher B140 lỗi động cơ
Động cơ kim bấm chuyển mạch trên nhưng động cơ không quay trở lại vị trí nhà trong phạm vi số quy định của xung. Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc.
• Bấm Kim quay motor khiếm khuyết
• stapler Poor kết nối động cơ xoay
• Cảm biến xoay Stapler khiếm khuyết
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Rotation quá tải động cơ
727 Phía sau động cơ thay đổi Jogger (B703) B246
Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ thay đổi Jogger chuyển mạch trên. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ bị lỗi
• quá tải động cơ
• HP bị lỗi
728 Thay đổi Jogger lỗi động cơ co rút (B703) B246
Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ rút lại chuyển về. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ bị lỗi
• quá tải động cơ
• HP bị lỗi
729 Đấm Finisher lỗi động cơ
Những cú đấm HP cảm biến không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đấm bật.
• Cảm biến punch HP bị lỗi
• Sensor khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• punch động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• đấm nghèo quá tải động cơ
730 Phong trào stapler Finisher B140 lỗi động cơ
Stapler HP cảm biến không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ stapler bật và di chuyển kim bấm ra khỏi vị trí nhà. Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc.
• Cảm biến Stapler HP bị lỗi
• Sensor khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• Bấm phong trào động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Bấm động cơ chuyển động quá tải
730 Finisher Tray 1 ca B246 lỗi động cơ
Các con lăn chuyển HP cảm biến của khay trên không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi khay thay đổi bắt đầu di chuyển hướng về hoặc đi từ vị trí nhà. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này
• khay phím Shift HP cảm biến của khay trên bị ngắt kết nối, lỗi
• khay phím Shift động cơ của các khay trên được ngắt kết nối, lỗi
• khay phím Shift động cơ của các khay trên quá tải do tắc nghẽn
732 Shift Finisher lỗi động cơ con lăn
Các con lăn chuyển HP cảm biến không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ lăn shift lượt về. Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc.
• lăn phím Shift HP bị lỗi cảm biến
• Sensor khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• Shift xe lăn khiếm khuyết
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Shift động cơ quá tải con lăn
733 Finisher dưới khay lỗi động cơ thang máy
Sau khi động cơ thang máy chuyển về để nâng khay, chiều cao giấy cảm biến 2 không phát hiện phía trên cùng của chồng giấy, hoặc sau khi động cơ đảo chiều giảm stack trên cùng của ngăn xếp vẫn phát hiện (trạng thái của cảm biến chiều cao giấy 1 nào không thay đổi). Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc.
• Giấy chiều cao cảm biến 1 hoặc 2 lỗi
• Sensor khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• Tray nâng động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Tray động cơ thang máy quá tải
735 Finisher pre-stack lỗi động cơ
• Các pre-stack động cơ khởi động nhưng không trở về vị trí nhà trong vòng 400 xung. Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc.
• Motor không trở về vị trí nhà trong vòng 280 xung ngay trước hoặc sau khi prestacking. Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc.
• Jogger HP bị lỗi cảm biến
• Dây nịt Sensor bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ Pre-stack khiếm khuyết
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Pre-stack quá tải động cơ
736 Finisher lối ra giấy báo lỗi động cơ dẫn tấm
Các lối ra giấy đĩa hướng động cơ khởi động, nhưng các hướng dẫn lối ra giấy tấm HP cảm biến không kích hoạt trong vòng 750 ms. Sau 2 đếm, các SC được ghi lại như một ách tắc
• Hướng dẫn tấm cảm biến HP bị lỗi
• Sensor khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• motor Giấy lối dẫn tấm khiếm khuyết
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Hướng dẫn cơ bản tình trạng quá tải
737 Tỉa phễu thải chủ yếu đầy đủ
Phễu chứa chất thải từ trang trí chủ yếu là đầy đủ.
• phễu thải Staple đầy đủ
• Cảm biến chất thải Staple khiếm khuyết
738 Áp Finisher lỗi cơ bản
Các động cơ tấm áp chuyển mạch trên nhưng không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định sau khi 2 đếm
• Cảm biến HP bị lỗi
• Khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• quá tải động cơ
739 Folder Finisher lỗi cơ bản
Động cơ folder tấm lượt về nhưng tấm không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định cho 2 tội
• HP tấm cảm biến bị lỗi
• Khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ tấm thư mục bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Thư mục cơ bản tình trạng quá tải
740 Finisher phía trước yên xe-stitch stapler B140 lỗi động cơ
Saddle-stitch cơ stapler không hoạt động trong vòng 450 ms trong vòng 2 tội ..
• Cảm biến HP bị lỗi
• Khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• Bấm động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Stapler quá tải động cơ
740 Finisher góc stapler B246 lỗi động cơ
Động cơ stapler không tắt trong thời gian quy định sau khi hoạt động. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• mứt Staple
• Số lượng tờ trong ngăn xếp vượt quá giới hạn cho dập ghim
• động cơ Stapler bị ngắt kết nối, lỗi
741 Finisher phía sau yên xe-stitch B140 lỗi động cơ stapler
Saddle-stitch cơ stapler không hoạt động trong vòng 450 ms trong vòng 2 tội ..
• Cảm biến HP bị lỗi
• Khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• Bấm động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Stapler quá tải động cơ
741 Finisher góc stapler B246 lỗi động cơ xoay
Stapler không trở về vị trí nhà của mình trong thời gian quy định sau khi kẹp. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ xoay Stapler bị ngắt kết nối, lỗi
• Bấm động cơ xoay quá tải do tắc nghẽn
• Vòng xoay Stapler HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
742 Jogger Finisher hàng rào phía B140 lỗi động cơ
Động cơ Jogger lượt về nhưng hàng rào bên để không trở về vị trí nhà trong vòng 340 xung cho 2 tội.
• cảm biến HP bị lỗi
• Khai thác bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• quá tải động cơ
742 Phong trào stapler Finisher B246 lỗi động cơ
Stapler HP cảm biến không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ stapler bật. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ chuyển động Stapler bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ chuyển động Stapler quá tải do bstruction
• Bấm HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
743 Shift Finisher lỗi động cơ B140
Đối với các đơn vị Jogger tùy chọn cho kết liễu B706: Trong quá trình hoạt động trở lại, các động cơ thay đổi Jogger hoặc thay đổi người chạy bộ hàng rào xe nâng đã không trở về vị trí nhà trong số thiết lập của xung
• HP cảm biến của động cơ thay đổi người chạy bộ, khai thác, kết nối bị lỗi, hoặc động cơ bị ngắt kết nối
• Cảm biến HP, dây nịt, nối các cơ co rút bị lỗi, hoặc động cơ bị ngắt kết nối
• Shift Jogger động cơ bị lỗi
• động cơ phím Shift Jogger rào nâng khiếm khuyết
• Finisher bảng điều khiển chính khiếm khuyết
743 Stapler Booklet lỗi động cơ 1 B246
Mặt trước đơn vị stapler động cơ yên-stitch không bắt đầu hoạt động trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• Mặt trận cơ bị ngắt kết nối, lỗi
• Mặt trận cơ bị quá tải do tắc nghẽn
744 Stapler Booklet lỗi động cơ 2 B246
Các đơn vị stapler động cơ yên-stitch phía sau không bắt đầu hoạt động trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ phía sau bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ sau quá tải do tắc nghẽn
750 Bìa interposer dưới tấm B140 lỗi động cơ
• Các động cơ dưới tấm lượt về để nâng cao tấm đáy nhưng cảm biến vị trí tấm không phát hiện các tấm trong vòng 3 s.
• Các động cơ dưới tấm đảo ngược để giảm dưới tấm nhưng các tấm đáy HP cảm biến không phát hiện các tấm trong vòng 3 s.
• Cảm biến vị trí tấm dưới khiếm khuyết
• tấm dưới HP bị lỗi cảm biến
• động cơ dưới tấm khiếm khuyết
• Che feeder tờ main board bị lỗi
• Harnesses bị ngắt kết nối, lỗi
750 Khay Finisher 1 (phía trên khay nâng) lỗi động cơ B246
Khay trên cảm biến chiều cao giấy không thay đổi trạng thái của nó với thời gian quy định sau khi khay tăng hoặc giảm. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ Tray nâng ngắt kết nối, lỗi • khay Upper cảm biến chiều cao giấy bị ngắt kết nối, lỗi
• Finisher kết nối chính của hội đồng để động cơ lỏng
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
753 Z-Folding đơn vị lỗi 3 B140
Các cảm biến HP của động cơ stopper trên không đi ra sau khi các stopper chuyển 128,7 mm.
• động cơ stopper Upper khiếm khuyết
• động cơ stopper Upper bị ngắt kết nối, kết nối bị lỗi
• động cơ stopper Upper HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
• Z-Fold bảng điều khiển chính khiếm khuyết
753 Lăn trở lại B246 lỗi động cơ
Xảy ra trong quá trình hoạt động của động cơ áp khay thấp.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ quá tải
• Vị trí Home cảm biến khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Vị trí Trang chủ khiếm khuyết
754 Z-Folding đơn vị lỗi 4 B140
2000 ms sau khi động cơ quạt bật, các tín hiệu khóa đã không phát hành.
• Fan động cơ bị lỗi
• Fan động cơ bị ngắt kết nối
• động cơ Fan bị khóa vì quá nhiều tải
• Z-Fold bảng điều khiển chính khiếm khuyết
754 Z-Fold Unit Fan tô Lỗi B246
Các tín hiệu khóa động cơ không phát hành trong vòng 2 giây. sau khi động cơ quạt làm Z lần bật.
• động cơ Fan kết nối lỏng lẻo, bị hỏng lỗi
• Fan động cơ bị lỗi
• Fan bị chặn bởi tắc nghẽn
755 Z-Folding đơn vị lỗi 5 B140
Các cảm biến gấp thời gian không hoạt động chính xác.
• Giấy bụi trên cảm biến
• Sensor bị ngắt kết nối, lỗi
• tấm Reflector bẩn, hoặc ra khỏi vị trí
• Z-Fold bảng điều khiển chính khiếm khuyết
756 Z-Folding đơn vị lỗi 6
Cảm biến vị trí dẫn đầu không hoạt động chính xác.
• Giấy bụi trên cảm biến
• Sensor bị ngắt kết nối, lỗi
• tấm Reflector bẩn, hoặc ra khỏi vị trí
• Z-Fold bảng điều khiển chính khiếm khuyết
757 Z-Folding đơn vị lỗi 7
Máy không thể ghi vào EEPROM hai lần (một sau khi khác).
• EEPROM khiếm khuyết, thay thế Z-Fold bảng điều khiển chính
760 Đấm Finisher lỗi động cơ
Những cú đấm HP cảm biến không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đấm bật. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• Cú đấm HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
• punch động cơ bị ngắt kết nối, lỗi
• Cú đấm quá tải động cơ do tắc nghẽn
761 Folder Finisher lỗi cơ bản
Việc di chuyển thư mục đĩa nhưng không được phát hiện ở các vị trí nhà trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• Folder cảm biến tấm HP bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ tấm Thư mục bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ tấm Thư mục quá tải do tắc nghẽn.
762 Áp Finisher lỗi cơ bản
Tấm áp suất vận hành động cơ, nhưng các tấm không được phát hiện ở các vị trí nhà trong thời gian quy định. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• Áp lực cảm biến tấm HP bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ tấm áp bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ tấm áp quá tải do tắc nghẽn
763 Đấm lỗi động cơ chuyển động
Xảy ra trong quá trình hoạt động của các đơn vị cú đấm. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ bị lỗi
764 Giấy vị trí lỗi động cơ trượt cảm biến
Xảy ra trong quá trình hoạt động của các đơn vị cú đấm. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ bị lỗi
765 Đơn vị gấp hàng rào phía dưới động cơ thang máy
Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ bị lỗi
766 Con lăn kẹp lỗi động cơ co rút
Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• động cơ bị lỗi
767 Ngã ba ngăn xếp lỗi động cơ cửa
Xảy ra trong quá trình hoạt động của các đơn vị cú đấm. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt, và các vấn đề về thất bại thứ 2 đang SC này.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• quá tải động cơ
• động cơ bị lỗi
770 Bìa khay interposer dưới tấm lỗi động cơ
• Sau khi động cơ bắt đầu để nâng cao tấm dưới cùng, cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện các tấm tại thời gian quy định (3 s).
• Sau khi động cơ bắt đầu giảm dưới tấm, các tấm đáy HP cảm biến không phát hiện các tấm đáy
• Cảm biến vị trí tấm Bottom, ngắt kết nối, lỗi
• tấm dưới HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
780 Z-Fold lỗi động cơ thức ăn
Các động cơ thức ăn không đạt được tốc độ quy định trong thời gian quy định.
• Thức ăn động cơ bị ngắt kết nối, lỗi
• Thức ăn động cơ bị quá tải do tắc nghẽn
• Khóa động cơ thức ăn
781 Z-Gấp cơ stopper thấp
Động cơ stopper thấp không đạt được tốc độ quy định trong thời gian quy định.
• động cơ stopper Hạ bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ stopper Hạ quá tải do tắc nghẽn
• stopper Hạ HP cảm biến ngắt kết nối, defec
782 Z-Fold cơ stopper trên
Các nút trên đã không được phát hiện ở các vị trí nhà sau khi động cơ vẫn đủ lâu để di chuyển nó 128,7 mm.
• động cơ stopper Upper bị ngắt kết nối, lỗi
• động cơ stopper Upper quá tải do tắc nghẽn
• stopper Upper HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi
784 Z lần đơn vị thời gian gấp thời gian lỗi điều chỉnh cảm biến
Các A / D (Digital / Analog) giá trị đầu vào không thay đổi ngay cả sau khi D / A (Digital / Analog) giá trị sản lượng thay đổi.
• Gấp thời gian kết nối cảm biến lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Gấp thời gian cảm biến bị lỗi
• Gấp thời gian cảm biến, bong bao phủ bởi bụi giấy
• Mylar bị ngắt kết nối
785 Z lần đầu lỗi cảm biến điều chỉnh cạnh
Các giá trị đầu vào A / D không thay đổi ngay cả sau khi D / A giá trị sản lượng thay đổi
• kết nối cảm biến cạnh hàng đầu lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Dẫn đầu cảm biến cạnh khiếm khuyết
• Cảm biến cạnh hàng đầu, bong bao phủ bởi bụi giấy
• Mylar bị ngắt kết nối
786 Z lần lỗi EEPROM
Việc viết hoạt động cho EEPROM Z-gấp thất bại sau 2 lần thử
• EEPROM khiếm khuyết
790 Staple Finisher cắt tỉa phễu đầy đủ
Phễu thải chủ yếu là đầy đủ các mặt hàng chủ lực cắt
• Nếu phễu là đầy đủ, làm trống phễu
• Nếu phễu là không đầy đủ, phễu cảm biến full được ngắt kết nối, lỗi
817 Lỗi màn hình
Đây là một phát hiện tập tin và tập tin lỗi điện tử kiểm tra chữ ký khi bộ nạp khởi động cố gắng để đọc các mô-đun selfdiagnostic, hệ thống hạt nhân, hoặc các tập tin hệ thống gốc từ ROM OS Flash, hoặc các mục trên thẻ SD vào khe cắm bộ điều khiển là sai hoặc bị hỏng .
• ROM dữ liệu hệ điều hành bị lỗi flash;thay đổi firmware điều khiển
• dữ liệu thẻ SD bị lỗi; sử dụng một thẻ SD
818 Lỗi Watchdog
Trong khi các chương trình hệ thống đang chạy, một chương trình giữ xe buýt hoặc ngắt đi vào một vòng lặp vô tận, ngăn chặn bất kỳ chương trình khác từ thực hiện.
• Chương trình hệ thống bị lỗi; tắt / mở, hoặc thay đổi firmware điều khiển nếu vấn đề không thể được giải quyết
• Ban điều khiển bị lỗi
• Bộ điều khiển tùy chọn trục trặc
819 Lỗi kernel Fatal
Do một lỗi điều khiển, một lỗi tràn bộ nhớ RAM xảy ra trong quá trình xử lý của hệ thống. Một trong những thông điệp sau đây được hiển thị trên bảng điều khiển hoạt động.
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Ban điều khiển bị lỗi
• Ban Optional khiếm khuyết
• Thay thế firmware điều khiển
821 Lỗi tự chẩn đoán 2: ASIC
Các ASIC cung cấp các điểm trung tâm cho sự kiểm soát của trọng tài xe buýt để truy cập CPU, cho lựa chọn xe buýt và truy cập SDRAM, SDRAM để làm mới, và quản lý các cửa xe buýt nội bộ.
822 Lỗi tự chẩn đoán 3: HDD
824 Lỗi tự chẩn đoán 4: NVRAM
NVRAM thiết bị không tồn tại, thiết bị NVRAM bị hư hỏng, ổ cắm bị hư hỏng NVRAM
• NVRAM khiếm khuyết
• Ban điều khiển bị lỗi
• pin NVRAM backup kiệt sức
• NVRAM ổ cắm bị hư hỏng
826 Lỗi tự chẩn đoán 6: NVRAM (tùy chọn NVRAM)
828 Lỗi tự chẩn đoán 7: ROM
• Đo CRC cho màn hình khởi động và hệ điều hành kết quả chương trình trong một lỗi.
• Một tấm séc giá trị CRC cho ROMFS các kết quả toàn bộ khu vực ROM trong một lỗi
• Phần mềm bị lỗi
• Ban điều khiển bị lỗi
• ROM bị lỗi
833 Lỗi tự chẩn đoán 8: Động cơ I / F ASIC
834 Tự chẩn đoán lỗi 9: Bộ nhớ RAM DIMM Tùy chọn
850 Net I / F lỗi
• địa chỉ IP trùng lặp.
• Địa chỉ IP bất hợp pháp.
• Trình điều khiển không ổn định và không thể được sử dụng trên mạng.
• Địa chỉ IP thiết lập không chính xác
• NIB (PHY) bảng khiếm khuyết
• Ban điều khiển bị lỗi
851 IEEE 1394 I / F lỗi
Trình điều khiển thiết lập không chính xác và không thể được sử dụng bởi 1394 I / F.
• NIB (PHY), mô-đun LINK khiếm khuyết; thay đổi Hội đồng quản trị giao diện
• Ban điều khiển bị lỗi
853 Wireless LAN Lỗi 1
Trong máy khởi động, máy có thể có được quyền truy cập vào các bảng chứa các mạng LAN không dây, nhưng chưa đến card mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).
• thẻ Wireless LAN mất tích (đã được gỡ bỏ)
854 Wireless LAN Lỗi 2
Trong thời gian hoạt động máy, máy có thể có được quyền truy cập vào các bảng chứa các mạng LAN không dây, nhưng chưa đến card mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).
• thẻ Wireless LAN mất tích (đã được gỡ bỏ)
855 Lỗi Wireless LAN 3
Một lỗi đã được phát hiện trên các card mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).
• thẻ Wireless LAN bị lỗi
• Kết nối thẻ Wireless LAN không chính xác
856 Lỗi Wireless LAN 4
Một lỗi đã được phát hiện trên các card mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).
• thẻ Wireless LAN bị lỗi
• kết nối PCI (để Ban mẹ) lỏng lẻo
857 USB I / F Lỗi
Các trình điều khiển USB là không ổn định và gây ra một lỗi.
• Kết nối thẻ Bad USB
• Thay thế các bảng điều khiển
860 Lỗi khởi động HDD tại điện chính trên
• HDD được kết nối nhưng một lỗi trình điều khiển được phát hiện.
• Người lái xe không đáp ứng với tình trạng của ổ cứng trong vòng 30 giây.
• HDD không được khởi tạo
• Cấp dữ liệu là hỏng
• HDD bị lỗi
861 HDD tái thử thất bại
Tại điện trên với HDD phát hiện, cung cấp điện cho HDD bị gián đoạn, sau khi HDD được đánh thức từ chế độ ngủ, HDD là không sẵn sàng trong vòng 30 giây.
• Khai thác giữa HDD và hội đồng quản trị bị ngắt kết nối, lỗi
• kết nối điện bị ngắt kết nối HDD
• HDD bị lỗi
• Ban điều khiển bị lỗi
863 HDD đọc dữ liệu thất bại
Các dữ liệu ghi vào HDD không thể đọc được bình thường, do các thành phần xấu phát sinh trong quá trình hoạt động
• HDD bị lỗi
Lưu ý: Nếu các thành phần xấu được tạo ra ở các phân vùng hình ảnh, thông tin xấu của khu vực được ghi vào NVRAM, và trong thời gian tới HDD được truy cập, các thành phần xấu sẽ không thể truy nhập để đọc / ghi hoạt động.
864 HDD dữ liệu CRC lỗi
Trong HDD hoạt động, HDD không thể đáp ứng với một truy vấn lỗi CRC. Truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đã được ghi vào HDD.
• HDD bị lỗi
865 Lỗi truy cập HDD
HDD trả lời một lỗi trong quá trình hoạt động đối với một điều kiện khác hơn so với SC863, 864.
• HDD bị lỗi
866 Lỗi thẻ SC 1: Chứng nhận
Máy phát hiện lỗi bằng điện tử trong các ứng dụng trên thẻ SD vào khe cắm bộ điều khiển ngay lập tức sau khi máy được bật. Các chương trình trên thẻ SD chứa dữ liệu giấy phép xác nhận điện tử. Nếu chương trình không chứa dữ liệu giấy phép này, hoặc nếu kết quả kiểm tra cho thấy các dữ liệu giấy phép trong các chương trình trên thẻ SD là không chính xác, sau đó chương trình kiểm tra có thể không được thực thi và mã SC này được hiển thị.
• Chương trình thiếu từ thẻ SD
• Tải về các chương trình chính xác cho máy vào thẻ SD
867 SD card 2 lỗi: thẻ SD loại bỏ
Các thẻ SD vào khe khởi động khi máy tính được bật đã được gỡ bỏ khi máy đã được trên.
• Lắp thẻ SD, sau đó bật máy và tắt.
868 SD lỗi thẻ 3: Truy cập thẻ SC
Đã xảy ra lỗi trong khi một thẻ SD được sử dụng.
• Thẻ SD không nạp đúng
• Thẻ SD bị lỗi
• Ban điều khiển bị lỗi
Lưu ý: Nếu bạn muốn thử để định dạng lại thẻ SC, sử dụng SD Formatter Ver 1.1
870 Địa chỉ dữ liệu sách báo lỗi
Dữ liệu sổ địa chỉ trên đĩa cứng đã được phát hiện như là bất thường khi nó được truy cập từ một trong hai bảng điều khiển hoạt động hoặc mạng. Các dữ liệu sổ địa chỉ không thể được đọc từ ổ cứng hoặc thẻ SD, nơi nó được lưu trữ, hoặc đọc dữ liệu từ các phương tiện truyền thông là khiếm khuyết.
• Phần mềm bị lỗi. Bật máy off / on. Nếu đây không phải là giải pháp cho vấn đề, sau đó thay thế các phần mềm điều khiển.
• HDD bị lỗi.
873 HDD email lỗi gửi dữ liệu
Một lỗi đã được phát hiện trên ổ cứng ngay lập tức sau khi máy được bật, hoặc điện đã được tắt khi máy sử dụng HDD.
• Làm SP5832-007 (Format HDD – Mail TX Data) để khởi tạo HDD.
• Thay HDD
874 Xóa tất cả lỗi 1: HDD
Một lỗi đã được phát hiện dữ liệu cho HDD / NVRAM sau Delete All tùy chọn đã được sử dụng. Lưu ý: Các nguồn gốc của lỗi này là các dữ liệu Overwrite an Unit B660 chạy từ thẻ SD.
• Bật công tắc chính off / on và cố gắng hoạt động một lần nữa.
• Cài đặt Data Unit Overwrite an ninh một lần nữa. Để biết thêm, xem phần “1. Cài đặt “.
• HDD bị lỗi
875 Xóa tất cả lỗi 2: Diện tích dữ liệu
Đã xảy ra lỗi khi máy bị xóa dữ liệu từ ổ cứng. Lưu ý: Các nguồn gốc của lỗi này là các dữ liệu Overwrite an Unit B660 chạy từ thẻ SD.
• Bật công tắc chính off / on và cố gắng hoạt động một lần nữa.
880 File Format Converter (MLB) lỗi
Một yêu cầu để có được quyền truy cập vào các MLB đã không được trả lời trong thời gian quy định.
• MLB khiếm khuyết, thay thế các MLB
900 Điện tổng lỗi truy cập
Tổng truy cập có chứa một cái gì đó không phải là một con số.
• NVRAM không đúng loại
• NVRAM khiếm khuyết
• Số liệu NVRAM scrambled
• Lỗi không mong đợi từ nguồn bên ngoài
901 Cơ số lỗi truy cập
Bộ đếm cơ khí không được kết nối.
• Tổng truy cập Cơ khiếm khuyết
• Tổng kết nối truy cập Cơ không kết nối
910 … 914 Bộ điều khiển bên ngoài Lỗi
Các bộ điều khiển bên ngoài cảnh báo máy về một lỗi.
• Hãy tham khảo các hướng dẫn cho các bộ điều khiển bên ngoài.
919 Bộ điều khiển bên ngoài Error 6
Trong khi EAC (External Application Converter), các mô-đun chuyển đổi, được hoạt động bình thường, khi nhận được một dòng điện gián đoạn tín hiệu từ điều khiển nối tiếp sáo đã được phát hiện, hoặc tín hiệu BREAK từ các trạm khác đã được phát hiện.
• cúp điện ở bộ điều khiển EFI
• Bộ điều khiển EFI được khởi động lại
• Kết nối với bộ điều khiển EFI loo
920 Lỗi máy in 1
Một lỗi ứng dụng nội bộ đã được phát hiện và hoạt động không thể tiếp tục.
• Phần mềm bị lỗi; biến máy off / on, hoặc thay đổi firmware điều khiển
• Không đủ bộ nhớ
921 Lỗi máy in 2
Khi ứng dụng bắt đầu, các font chữ cần thiết không phải trên thẻ SD.
• Font không trên thẻ SC
925 NetFile Function Lỗi
• Việc quản lý tập tin NetFile trên HDD không thể được sử dụng, hoặc một tập tin quản lý NetFile bị hỏng và không thể tiếp tục hoạt động.
• Các ổ cứng bị lỗi và không thể được sửa lỗi hoặc phân vùng, vì vậy các chức năng Scan Router (giao nhận fax, chụp tài liệu, vv), các dịch vụ vải, và các chức năng mạng khác không thể được sử dụng. (HDD mã trạng thái hiển thị trên debug game được mô tả dưới đây.)
• HDD bị lỗi
• Nguồn điện cho máy cắt xảy ra khi ghi dữ liệu vào ổ cứng
• lỗi phần mềm
• Hãy tham khảo các mô tả chi tiết dưới đây để biết thủ tục phục hồi.
953 Máy quét lỗi thiết lập hình ảnh
Các thiết lập cần thiết cho xử lý hình ảnh bằng cách sử dụng máy quét không được gửi từ các IPU.
• Phần mềm bị lỗi
954 Máy in báo lỗi thiết lập hình ảnh
Các thiết lập cần thiết cho xử lý hình ảnh bằng cách sử dụng bộ điều khiển máy in không được gửi từ các IPU.
• Phần mềm bị lỗi
955 Memory thiết lập lỗi
Các cài đặt cần thiết cho xử lý hình ảnh bằng cách sử dụng bộ nhớ không được gửi từ các IPU.
• Phần mềm bị lỗi
964 Máy in lỗi đã sẵn sàng
Các tín hiệu in sẵn sàng là không tạo ra hơn 17 giây sau khi IPU nhận được tín hiệu đầu in.
• Phần mềm bị lỗi
984 In hình ảnh lỗi truyền dữ liệu
Sau mỗi lần chuyển dữ liệu bắt đầu từ bộ điều khiển cho động cơ thông qua các bus PCI, việc chuyển giao không kết thúc trong vòng 15 giây.
• Bộ điều khiển (SIMAC) bảng khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
• BICU – bộ điều khiển ngắt kết nối
985 Ảnh quét lỗi truyền dữ liệu
Sau mỗi lần chuyển dữ liệu bắt đầu từ động cơ đến bộ điều khiển thông qua các bus PCI, việc chuyển giao không kết thúc trong vòng 3 s.
• Bộ điều khiển (SIMAC) bảng khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
• BICU – bộ điều khiển ngắt kết nối
986 Lỗi phần mềm 1
Các thông số ghi nhận bởi các module ghi ở đầu bảng thiết lập là NULL
• Bộ điều khiển (SIMAC) bảng khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
• BICU – bộ điều khiển ngắt kết nối
990 Lỗi phần mềm 2
Phần mềm này thực hiện một chức năng bất ngờ và các chương trình không thể tiếp tục.
• Phần mềm bị lỗi, tái khởi động
991 Lỗi phần mềm 3
Phần mềm này thực hiện một chức năng bất ngờ và các chương trình không thể tiếp tục. Tuy nhiên, không giống như SC990, chế biến phục hồi cho phép các chương trình để tiếp tục.
Phần mềm bị lỗi, tái khởi động
992 Lỗi phần mềm 4: Không xác định
Một lỗi không được kiểm soát bởi hệ thống xảy ra (lỗi không thuộc bất kỳ mã SC khác).
• Phần mềm bị lỗi
• Tắt nguồn máy đi và về. Máy không thể được sử dụng cho đến khi lỗi này được xóa.
994 Bảng điều chỉnh hoạt động quản lý ghi Exceeded
Đã xảy ra lỗi bởi vì số lượng hồ sơ vượt quá giới hạn cho hình ảnh quản lý trong các lớp dịch vụ của firmware. Điều này có thể xảy ra nếu có, nếu có quá nhiều màn hình ứng dụng đang mở trên bảng điều khiển hoạt động.
• Không có hành động cần thiết vì SC này không can thiệp vào hoạt động của máy
997 Không thể chọn chức năng ứng dụng
Một ứng dụng không khởi động sau khi người dùng đã đẩy các phím chính xác trên bảng điều khiển hoạt động.
• lỗi phần mềm
• Một RAM DIMM hoặc lựa chọn cần thiết cho các ứng dụng không được cài đặt hay không được cài đặt một cách chính xác.
998 Ứng dụng không thể khởi động
Đăng ký xử lý không hoạt động cho một ứng dụng trong vòng 60 s sau khi điện máy được bật. Không có ứng dụng không khởi động đúng, và tất cả kết thúc một cách bất thường.
• lỗi phần mềm
• Một RAM DIMM hoặc tùy chọn cần thiết cho các ứng dụng không được cài đặt hay không được cài đặt một cách chính xác
Chúc bạn thành công!


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *