[PSD] Tổng hợp Lông chim, bướm, gà vịt, tôm, cua, cá, xe…dành cho ghép ảnh


0

Tải về Tổng hợp những tài liệu dùng để ghép ảnh. Xem ảnh demo và tải theo từng mục nhé.

Mẫu PSD Lông chim đẹp dùng cho ghép ảnh #1

Ảnh demo:

Link Tải về:

Mẫu PSD Cá vàng đẹp dùng cho ghép ảnh #2

Ảnh demo:

Link Tải về:

Mẫu PSD Hổ báo đẹp dùng cho ghép ảnh #3

Ảnh demo:

Link Tải về:

Mẫu PSD Gà Vịt, PSD Trứng gà, Ổ trứng gà đẹp dùng cho ghép ảnh #4

Ảnh demo:

Link Tải về:

Mẫu PSD con lợn, psd lợn con, psd lợn trắng đẹp dùng cho ghép ảnh #5

Ảnh demo:

Link Tải về:

Mẫu PSD bướm đẹp dùng cho ghép ảnh #6

Ảnh demo:

Link Tải về:

Mẫu PSD tôm cua  đẹp dùng cho ghép ảnh #7

Ảnh demo:

Link Tải về:

Xem thêm: Tài nguyên photoshop

Chia sẻ bởi: https://forum.vietdesigner.net/threads/psd-tong-hop-long-chym-chym-buom-ga-vit-tom-cua-ca-thuyen-xe-danh-cho-ghep-anh.39862/

 

 

 


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *